Styrelsen

 

email-adress till alla i styrelsen styrelsen@skurupsoderslatt.se

 

Lise-Lotte Pierce ordförande + medlemsansvarig 0410-22103   ordf@skurupsoderslatt.se
Anders Hjalmarsson vice ordförande 0411-42174   viceordf@skurupsoderslatt.se
Inger Olsson kassör  0411-41010   kassor@skurupsoderslatt.se
Katarina Ahlgren sekreterare 046-81778   sekr@skurupsoderslatt.se
Fritz-Göran Feldt   0411-42546    
Rolf Kajrup   070-5653695    
Karin Nilsson   0411-41252  0705-257199  
Karin Wallin   0410-26489    
Victoria Pierce     0708-927350