Styrelsen

 

grupp-email-adress till alla i styrelsen styrelsen@skurupsoderslatt.se

 

Lise-Lotte Pierce ordförande + medlemsansvarig 0410-22103 ordf@skurupsoderslatt.se
Fritz-Göran Feldt vice ordförande 0705-732183 viceordf@skurupsoderslatt.se
Katarina Ahlgren sekreterare 046-81778 sekr@skurupsoderslatt.se
Inger Olsson kassör 0739-566540 kassor@skurupsoderslatt.se
Rolf Kajrup 070-5653695
Monica Feldt 0411-42546
Leif Larsson 0725-510293
Karin Wallin 0410-26489
Victoria Pierce 0708-927350 
Allan Ljungstedt webmaster 0709-482034 webmaster@skurupsoderslatt.se