Styrelsen

 

grupp-email-adress till alla i styrelsen styrelsen@skurupsoderslatt.se

 

Lise-Lotte Pierce ordförande + medlemsansvarig 0410-22103   ordf@skurupsoderslatt.se
Anders Hjalmarsson vice ordförande 0411-42174   viceordf@skurupsoderslatt.se
Inger Olsson kassör  0411-41010 0722-442927  kassor@skurupsoderslatt.se
Katarina Ahlgren sekreterare 046-81778   sekr@skurupsoderslatt.se
Fritz-Göran Feldt   0411-42546    
Rolf Kajrup   070-5653695    
Karin Wallin    0410-26489    
Victoria Pierce     0708-927350   
 Allan Ljungstedt  webmaster  040-482034  0709-482034  webmaster@skurupsoderslatt.se