Årets eldsjäl 2014

 

Lena Johansson

Lena Johansson

Ordförandes och vice ordförandes motivering:

Under många år har Årets Eldsjäl varit aktiv i trädgårdsföreningens olika arrangemang

och mycket involverad i programgruppens arbete.

Lena letar målmedvetet upp personer, knyter kontakter med spännande trädgårdsmänniskor,

sluter avtal och ordnar kvalitativa föreläsare och fina trädgårdsbesök.

Hon är helt enkelt ett blomster i blomsterrabatten!

Agneta Croneld Anders Hjalmarsson