Årets eldsjäl 2019

Victoria Pierce

Victoria har varit och är fortfarande

en stor tillgång i vår styrelse och programgrupp.
Alltid lika glad och tillmötesgående

– är också en stor kunskapskälla

vid våra frågor om växter och annat som hör trädgården till.

Lise-Lotte Pierce        Anders Hjalmarsson
ordförande                 vice ordförande