Årets eldsjäl 2010

Alice Nilsson

Alice_2010

Ordförandes och vice ordförandes motivering:

Hon har handlingskraft som räcker till allt; från att ha såkurs här i trädgården till att ordna föredragshållare och fixa lokaler och ekonomiskt stöd till trädgårdsföreningen. Därtill har denna eldsjäl, som verkligen brinner för trädgård, ett alltigenom vänligt sinnelag och ett huvud fullt av idéer som kommer alla medlemmar till del!

Agneta Croneld Anders Hjalmarsson