Programgruppen

I programgruppen ingår:

Agneta Johansson

Victoria Pierce

Karin Wallin

Kom gärna med förslag till programgruppen!

e-mail: programgruppen@skurupsoderslatt.se