Årets eldsjäl 2016

Karin Sköld

Karin Sköld årets eldsjäl 2016

Ordförandes och vice ordförandes motivering:

Karin har under många år skött vår förenings finanser på det allra bästa sätt.

När Karin håller i trådarna är det ingen risk att något blir fel i kassarapporterna.

Alla i styrelsen har genom Karin också blivit väl insatta i finanserna.

Utan vår eldsjäl Karin hade vår trädgård inte kunnat utvecklats på det sätt den gjort.

Lise-Lotte Pierce och Anders Hjalmarsson