Årets eldsjäl 2017

Agneta Johansson 

 

Ordförandes och vice ordförandes motivering:

Agneta har under många år varit en aktiv del av vår programgrupp. Där har hon visat sig mycket kunnig och drivande i att hitta program, som våra medlemmar uppskattar och även njuter av. Agneta ser till att allt flyter  på och att inget blir missat i det inte helt lätta arbetet att få alla programpunkter på plats.

Ett stort tack för detta!

Lise-Lotte Pierce                                             Anders Hjalmarsson
ordförande                                                      vice ordförande