Årets eldsjäl 2018

Karin Wallin

 

Karin har under många år varit en aktiv del av vår styrelse. Där har hon visat sig mycket kunnig och arbetssam. Karin har det sista året också blivit en del av programgruppen där hon kommit med många bra idéer, ser till att allt flyter på och att inget blir missat i det inte helt lätta arbetet att få alla programpunkter på plats. Ett stort tack för detta!

Lise-Lotte Pierce             Anders Hjalmarsson

ordförande                                                              vice ordförande