Årets eldsjäl 2015

 

Agneta Croneld

017

Ordförandes och vice ordförandes motivering:

Agneta skall väl egentligen ha titeln decenniets eldsjäl-styrelsemedlem och sedan ordförande i många år. Det uppdraget har skötts på ett engagerat, ansvarsfullt och klokt sätt. Agneta har dessutom i många år varit aktiv i programgruppen och på ett mycket beskrivande sätt låtit alla medlemmar få vetskap om programpunkterna.

Lise-Lotte Pierce och Anders Hjalmarsson