Hur vår trädgård i Svaneholm blev till

Namnlöst dokument

 

Vår trädgård vid
Svaneholms slott

Redan samma år som föreningen
bildades föddes tanken på att anlägga en trädgård. Vi fick så småningom
ett nyttjanderättavtal gällande tomten som hörde till den gamla
Trädgårdsmästarebostaden vid Svaneholms slott. Avsikten med projektet är att
anlägga en trädgård i allmogestil.

Ingenting fanns kvar av den
gamla trädgården förutom en del fruktträd. Vi började med att dränera hela
området innan det gick att fortsätta.

Sh9scale

Trädgården som den såg ut
sommaren 2002.

Sh13scale

Stensättning på framsidan av
Trädgårdsmästarebostaden sommaren 2002. Vi använde kullersten och stensatte
samtidigt ingången till trädgården.

Sh31

Röjningsarbete i vildvuxna buskage och
beskärning av gamla träd.

Sh21scale

Försommaren 2003 hade vi
växtmarknad i trädgården.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rosenbågen vid ingången
till trädgården är tillverkad av föreningens medlem Anders
Hjalmarsson.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svaneholms slott skymtas
mellan träden en solig aprildag 2005. Kantstenen runt kvarteren är nu
nästan på plats.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Information om trädgården för
intresserade medlemmar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10 april 2005. I förgrunden
det som ska bli en gräsmatta till sommaren.

Arbetet fortsätter.

1002

Vårdträdet planteras 19 maj 2005. Castanea
sativa (Äkta kastanj).

P5190089

Äntligen är den sista kantstenen runt
kvarteren på plats.

P5260034

Spirande grönska 26 maj 2005

P5260030

Mitten av juli 2005

Bilder från invigningen
2/7-2006

SV

Sv1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maj 2009

Lusthuset är färdigt och magnolian är planterad. Allt
är gåvor som skänkts till minne av trädgårdens initiativtagare och förste
ordförande, Lena Wigholm-Lindberg.

SONY DSC

SONY DSC