Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening

Medlemsavgiften är för närvarande 350 kr (inklusive familjemedlem på samma adress).
Medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård ingår, samt tidningen Hemträdgården som utkommer sex gånger per år.
Är du redan genom Riksförbundet Svensk Trädgård medlem i en annan trädgårdsförening är årsavgiften till vår förening 120 kr.
Oavsett om du skall betala 350 kr eller 120 kr så skall avgiften sättas in på Riksförbundet Svensk Trädgårds plusgiro 1215-3. Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer (och gärna din e-postadress)  samt att medlemskapet ska gälla Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening.
Vill du i stället kontakta någon i styrelsen och lämna alla uppgifter till oss, så går det lika bra. Du kan också kontakta oss om du har önskemål, förslag eller synpunkter på vår verksamhet.