Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening

Medlemsavgiften är för närvarande 350 kr (inklusive familjemedlem på samma adress).
Medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård ingår, samt tidningen Hemträdgården som utkommer sex gånger per år.
Är du redan genom Riksförbundet Svensk Trädgård medlem i en annan trädgårdsförening är årsavgiften till vår förening 120 kr.

Nya medlemmar anmäler sig  på sidan :

http://www.tradgard.org/medlem/

Alternativr kan man kontakta medlemsservice  för registrering.

Medlemsservice        medlemsservice@tradgard.org
Sanna Friberg
Karin Åhlén
Jessica Linderot
Telefon: 08-792 13 15 måndag-torsdag 09.00-12.00

De skickar sedan ut inbetalningskort på medlemsavgiften.