Startsida

Mellan hav och ås

Föreningen för dig som är intresserad av trädgård


Foto Allan Ljungstedt   

Skogsträdgård på Rydeholms familjegård


Tid: måndagen den 6 maj, 19.00
Plats: Vid slutet av allén och slutet av Rydeholmsvägen 132-51, som sträcker sig från landsvägen söderut med början 300 m öster om Anderslöv.


Anders Lindén har planterat träd på familjegården Rydeholm i hela sitt liv och
har haft ett särskild fokus på agroforestry, skogsträdgård och nötodling sedan 2010.

Rydeholm ligger mitt i odlingslandskapet på Söderslätt.
På bördiga lerjordar som brukas konventionellt för spannmål, raps och sockerbetor.
De huvudsakliga trädgrödorna på gården är Valnöt, Hassel och Kastanj men även Tall för pinjenöt.
Mandel, Ginkgo och Araucaria har sina platser i odlingarna.
Planteringarna är utformade holistiskt med biologisk mångfald, ekosystemtjänster och självregeneration
som jämbördiga målsättningar integrerat med livsmedelsproduktionen.
”De flesta av mina vänner och kollegor är träd, men jag känner många människor också.
Visionen är således ett multifunktionellt produktionssystem som ger adekvat
avkastning samtidigt som ekosystemstjänsterna är likvärdiga med vilda skogsliknande miljöer.
Enligt Anders bör inte planteringarnas existensberättigande vara beroende av de annuella grödornas ekonomiska hållbarhet, men kan med fördel förenas med annuella system för att tillgodose hållbarhetsmål,
i skapandet av ett ekologiskt hållbart jordbruk.
”Från ett träds perspektiv är tio år väldigt kort tid, men förhoppningsvis kan en hel del lärdomar redan dras från gårdens erfarenheter.”


Du har väl inte glömt att meddela

din e-postadress till vår förening?

Vi saknar fortfarande många adresser.

 

Anmäl din e-postadress här!

 

Alla som vi har e-postadress till kommer att få ett mail med en påminnelse om nästa aktivitet i föreningens regi.


 

Besök vår trädgård!

 


Skurup Söderslätts Trädgårdsförening
tar tacksamt emot prylar med trädgårdsanknytning
Vi tar även emot växter, som
ev. blir över när ni delar perenner e.d.

Allt kan lämnas varje söndag kl. 10.00-12.00
i Svaneholmsträdgården
intill trädgårdsmästarbostaden
eller ring 070 57 32 183
så hämtar vi.